CooperaSec 2012

Experiències en criança i educació alternatives

Cada cop més, existeixen un conjunt de noves propostes i experiències educatives alternatives, amb una perspectiva cooperativista i comunitària, allunyada del caràcter mercantilista actual. Grups que qüestionen l’actual sistema educatiu i plantegen possibles pedagogies alternatives, grups de criança autogestionats i assamblearis i de perspectiva comunitària. Per garantir una educació lliure i de qualitat, hi ha altres fórmules davant el desmantellament de les polítiques públiques.

Intervencions de: Xarxa d’Educació Lliure (Xarxa d’Educació Lliure, XELL), membres de la Xarxa de Criança de Poble Sec, grup de criança Monstre de Paper, cooperativa catalana dedicada a l’acompanyament de la maternitat Titania Tascó i la Llavor, escola Waldorf de Girona. Així com la participació de: Associació MARA, Grup de Pedagogia Alternativa del Poble Sec i Centre de Recursos Pedagògics Llibertaris Josefa Martín Luengo.

[+]Vídeos Relacionats